НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАХИСТИ УКРАЇНУ СЬОГОДНІˮ

пр-кт Героїв Сталінграда, 12-ж, м. Київ, 04210

38 068 940 82 65

Сидоренко Олексій Михайлович, ПП

Бердянск, вул. Урожайна, 2

050 595-57-90, 050 556-96-57, 050 635 97 56, 050 496 02 94

Партнеры

Золотые страницы Херсона

Районы
Посещаемость
Путеводитель

РекомендуемХерсон, Золотые страницы


Котелевський район / Котелевский район / Kotelva district

Історія району / История района / History of district  

   Котелевський район розташований в північно-східній частині Полтавської області. Він межує із Чутівським, Диканським, Полтавським, Зіньківським районами Полтавської області, Краснокутським районом Харківської області та Охтирським районом Сумської області. Котелевський район було утворено у 1923 р. Він займає 795 кв. кілометрів. Проживають в ньому 20,5 тисячі жителів (з них понад 12 тисяч – у самій Котельві).
   Селище Котельва – центр району – одне з найдавніших поселень, в історичних джерелах згадується з XVI століття. Всього в районі нараховується понад 100 пам'яток історії та культури. Одна з них Свято-Трої-цька церква в Котельві відома за письмовими джерелами з 1612 р., нинішнє її при-міщення споруджене в 1812 р.
   Котелевщина має значну історичну і культурну спадщину. Найяскравішою, найвизначнішою і найбільшою перлиною серед старожитностей є Більське городище скіфської доби VII-III ст. до н.е. (стародавнє місто Гелон). Займає воно близько 5 тисяч гектарів, оточене 36 кілометрами земляних валів, які й донині (через 2.5 тисячі років після створення) мають висоту 6-10 метрів. Городище досліджується археологами 1906 року. Унікальні знахідки з території цієї пам’ятки експонуються в численних музеях України та світу.
    Котельва була крайнім населеним пунктом Переяславського князівства і знаходилася на краю Дикого Поля, де господарювали племена половців. З історичних джерел видно, що у 1239-1240 р.р. Котельва була зруйнована татаро-монголами. Згодом відродилася і увійшла до складу Великого князівства Литовського. Котелевці брали участь у великій битві на Ворсклі (1390 р.) між військами Великого князя Литовського Вітовта і татарами, які діяли під проводом Темір-Кутлука (урочище “Розрита Могила”). Після тривалих військових баталій край був дуже спустошеним.
   В подальші часи Котельва знаходиться на кордоні між Королівством Польським і Московською державою. На той час Котельва була досить помітним поселенням. Тут було побудовано храми: Преображенський (1610), Троїцький (1620), Миколаївський (1630). Під час визвольної війни котелевці стали під прапор Богдана Хмельницького (1648-1654). По його смерті котелевці не підтримали Івана Виговського, а віддали перевагу Юрію Хмельницькому — сину Богдана.
  Сучасність району – це курс на модернізацію й оновлення. Котелевці прагнуть іти в ногу з часом, а значить – змінювати все, що їх оточує на краще. Завдяки цьому, успішно розвивається економіка району, модернізується соціальна інфраструктура, розквітають населені пункти. Разом з позитивними перетвореннями – сповнюються надією й оптимізмом душі людей.
   Вміють Котелевці не лише гарно працювати, а й цікаво та змістовно відпочивати. Свідченням цьому є численні культурно-мистецькі і спортивні заходи, які щороку організовуються в районі. Одне з них – «Свято квітів» у Котельві.  Традиційно воно відзначається на початку вересня – в день визволення селища від фашистських загарбників. На час свята головна площа районного центру перетворюється на вистав-кову арену, де представляються найрізноманітніші квіткові композиції, вироби народних умільців, шедеври кулінарної майстерності. Захід супроводжується виступами талановитих артистів – як аматорів, так і майстрів сцени,  що створюють гарний настрій для всіх його учасників. Завершується свято пізнього вечора величним феєрверком та  дискотекою.
  Яскравим і незабутнім театралізованим дійством є свято «Івана Купала» – одне з найчарівніших свят, що здавна відзначаються східними слов’янами. Це свято молодості і кохання, квітів і землі, торжества природи. Традиційно 7 липня воно проводиться в районному центрі на березі річки Котельва.  Запальні гуляння з частуванням, піснями і танцями, конкурсами та розвагами, а також з міфічними персонажами – господарем річки – водяним та його вірними доньками – русалками, продовжуються до самого ранку. Теплої літньої ночі на небі мерехтять яскраві зорі, а на святковому майдані палають купальські вогнища. Всі бажаючі можуть перестрибнути через ці багаття і, як стверджує народне повір’я, очиститись від всього негативу, що тільки може накопичитись навколо людини, зарядитися силою й енергією на цілий рік.
   До числа відомих подій на Котелевщини належать також і кінно-спортивні змагання на Кубок Ковпака. З року в рік вони організовуються 26 травня котелевцями на честь дня народження свого славетного зе-мляка – партизанського генерала. Турнір збирає багатьох учасників – майстрів кінного спорту не лише з Полтавської області, а й з інших областей України. Численні глядачі, з захопленням спостерігають за за-пеклою і безкомпромісною боротьбою вправних наїзників. Підтримати спортсменів, додати їм впевненості в перемозі та створити хороший святковий настрій вболівальникам допомагають колективи художньої самодіяльності. До послуг присутніх – святкова торгівля. Все сприяє гарному проведенню часу в колі сім’ї чи друзів.

Котелевский район находится в северо-восточной части Полтавской области. Он граничит с Чутовским, Диканьским, Полтавским, Зеньковским районами Полтавской области, Краснокутским районом Ха-рьковской области и Охтырским районом Сумской области. Котелевский район был создан в 1923 г. Он занимает 795 кв. километров. Проживает в нем 20,5 тис. жителей. Из них более 12 тысяч в самой Ко-тельве.
   Поселок Котельва –  центр района –  одно из древнейших поселений, в исторических источниках упоминается с XVI ст. Всего в районе насчитывается более 100 памяток истории и культуры. Одна из них Свято-Троицкая церковь в Котельве известна из письменных источников с 1612 г., теперешнее сооружение построено в 1812 г.
   Котелевщина имеет значительное историческое и культурное наследие. Самой яркой и значительной жемчужиной древности является Бельское городище скифского периода VII-III в.в. до н. э. (древний город Гелон). Занимает оно около 5 тыс. гектар, окружено 36 киллометрами земляных валов, которые до сих пор (через 2.5 тыс. лет после создания) имеют высоту 6-10 м Городище исследуется археологами в 1906 году. Уникальные находки с территории этой достопримечательности экспонируются в многочисленных музеях Украины и мира.
  Котельва была крайним населенным пунктом Переяславского княжества и располагалась на краю Дикого Поля, где правили племена половцев. Согласно историческим источникам, в 1239-1240 г.г. Котельва была разрушена татаро-монголами. Со временем она возродилась и вошла в состав Великого княжества литовского. Жители Котельвы были участниками великой битвы на Ворскле (1390 г.) между войсками Великого князя Литовского Витовта и татарами, которые действовали под командованием Темир-Кутлука (урочище «Разрытая Могила»).
   После длительных военных баталий край был сильно опустошен. В дальнейшие времена Котельва находится на границе между Королевством Польским и Московским государством. В те времена Котельва была достаточно заметным населенным пунктом. Здесь уже были построены храмы: Преображенский (1610), Троицкий (1620), Николаевский (1630). Во времена освободительной войны жители Котельвы стали под знамена Богдана Хмельницкого (1648-1654). После его смерти жители не поддерживали Ивана Выговского, а отдали предпочтение Юрию Хмельницкому – сыну Богдана.
   Современность района – это курс на модернизацию и обновление. Жители района стремятся идти в ногу со временем, а значит – изменять все, что их окружает в лучшую сторону.
Благодаря этому успешно развивается экономика района, модернизируется социальная инфраструктура, развиваются населенные пункты. Вместе с позитивними преобразованиями – наполняются надеждой и оптимизмом души людей.
  Умеют жители Котелевского района не только хорошо работать, но и интересно и содержательно отдыхать. Свидетельство тому многочисленные культурные и спортивные мероприятия, которые ежегодно проводятся в районе. Одно из них – “Праздник цветов” в Котельве. Традиционно он проводиться в начале сентября – в день освобождения поселка от фашистских оккупантов. Во время праздника главная площадь районного центра превращается в выставочную арену, где предстают взору зрителей разнообразнейшие цветочные композиции, изделия народных умельцев, шедевры кулинариного мастерства. Мероприятие сопровождается выступлениями талантливых артистов  – и аматоров, и мастеров сцены, которые создают хорошее настроение для всех участников. Завершается праздник поздним вечеров шикарным феерверком и дискотекой.
Ярким и незабываемым театрализованным представлением является праздник Ивана Купала – одного из чудесных праздников, который издавна отмечается западными славянами. Это праздник молодости и любви, цветов и земли, торжества природы. Традиционно 7 июня оно проводиться в районном центре на берегу реки Котельва. Гуляния с угощениями, песнями и танцами, конкурсами и развлечениями, а также с мифическими персонажами – хозяином реки водяным и его дочками русалками, продолжаются до самого утра. В теплую летнюю ночь на небе блестят яркие звезды, а на праздничной площади горят купаль-ские огни. Все желающие могут перепрыгнуть через через эти костры и, как утверждают народные поверья, очиститься от всего негативного, зарядиться энергией на целый год.
   К числу известных событий Котелевщины относятся также конно-спортивные соревнования на Кубок Ковпака. Из года в год они организовываются 26 мая в честь дня рождения своего славного земляка – партизанского генерала. Турнир собирает многих участников – мастеров конного спорта не только не только из Полтавской области, а и из других областей Украины. Многочисленные зрители с увлечением наблюдают за безкомпромисной борьбой искусных наездников. Поддержать спортсменов, придать им уверенности в победе и создать хорошее праздничное настроение болельщикам помогают коллективы художественной самодеятельности.
К услугам присутствующих – праздничная торговля. Все способствует хорошему проведению времени в кругу семьи или друзей.

Kotelva district is located in the north-eastern part of Poltava region, forming boundaries with Chutovo, Dykanka, Poltava, Zinkiv districts of Poltava region, Krasnokutsk district of Kharkiv region and Okhtyrka district of Sumy region. Kotelva district was formed in 1923, it occupies 795 sq. kilometers. 20,5 thousand people inhabit the district (more than 12 thousand of them live in Kotelva itself).
The village Kotelva is a district centre and one of the oldest settlements, in historical sources it was mentioned since the 16th century. In the area there are more than 100 monuments of history and culture. One of them is Trinity Church in Kotelva known from written sources since 1612; its current premises were built in 1812.
Kotelva district has a significant historical and cultural heritage. The brightest, the most outstanding and the biggest pearl among the antiquities is Bilske site of ancient settlement of the Scythian epoch of the 7-3 centuries BC. (the ancient town of Gelon). It occupies about 5 thousand hectares, surrounded by 36 kilometers of earth mounds, which still (2,5 thousand years after creation) are of 6-10 meters in height. The site of ancient settlement has been explored by the archaeologists since 1906. The unique finds from this territory are exhibited in numerous museums of Ukraine and the world.
The up-to-dateness of the district is a course to upgrade and update. The residents of Kotelva district crave to keep up with the time and therefore change everything that surrounds them for better. Due to this fact, the economy of the district is successfully developing, the social infrastructure is being updated, and the settlements are thriving. Along with the positive changes, people are full of hope and optimism.
The residents of Kotelva district can not only work hard but also relax in an interesting and constructive way. It can be confirmed by the numerous cultural and artistic as well as sporting events which are annually held in the district. One of them is the “Feast of flowers” in Kotelva. Traditionally it is celebrated at the beginning of September, on the day of the liberation of the village from fascist invaders. At the time of the holiday the central square of the district turns into an exhibition arena, where various floral compositions, skilled craftsmen items, and culinary masterpieces are exhibited. The event is accompanied by performances by talented artists, both amateurs and masters of the scene, creating a great atmosphere for all its participants. The holiday is crowned with late evening majestic fireworks and a disco.
A bright and unforgettable theatrical activity is Midsummer Day, one of the most fabulous holidays, which has been celebrated by Eastern Slavs for a long time. It is a celebration of youth and love, flowers and lands, celebration of nature. Traditionally it is held on July 7 in the district center on the bank of the Kotelva River. Inflammatory celebration with treating, singing and dancing, contests, and entertainment, as well as with mythical characters, the masters of the river, nix and his faithful daughters, mermaids, continue until the morning. In a warm summer night the sky glitters with bright stars, and on a festive square bonfires blaze. All comers can jump through the fire, and according to a popular belief, to cleanse themselves from all negative things, which can gather around the person, and get infused with power and energy for a whole year.
Among the notable events in Kotelva district there are Kovpak Cup horse competitions. Year after year they are organized on May 26 by the residents of Kotelva district to honor the birthday of their world-famous countryman, a guerrilla general. The tournament unites many participants, masters of equestrian sports not only from Poltava region, but also from other regions of Ukraine. Numerous spectators watch with admiration fierce and uncompromising fight of skilled jockeys. With supporting athletes, giving them more confidence in victory and creating a good festive mood for supporters help amateur groups. The holiday trade is at the visitors’ service. Everything contributes to a good pastime with family or friends.


  
ПП "Издательство Арта" © 2005 - 2022
Главная / Каталог / Партнеры / Вопросы / Контакты / Авторизация
Разработка и дизайн сайта: студия "Конструктив"

Страница сгенерирована за 0.0447 сек, посетили 4447 раз.